Publiser Beta

Betingelser

Servicebetingelser for Riidr Self Publish tjeneste

1. Formål og indhold

Formålet med denne service er give forfattere mulighed for nemt at kunne udgive deres værker elektronisk.

2. Retningslinier

Disse betingelser gælder for enhver brug af Riidr Self Publish. Betingelserne indeholder de til enhver tid gældende retningslinjer for brugen samt de rettigheder og forbehold, som Riidr tager i forbindelse hermed.

3. Adgang til brug

Riidr Self Publish kan benyttes af både fysiske og juridiske personer, der ønsker at uploade værker til med henblik på salg.

4. Rettigheder over værker

Upload af værker til Riidr Self Publish er kun tilladt, hvis alle relevante rettighedshavere har givet samtykke hertil. Tilhører rettighederne til værket tredjemand, skal denne samtykke til upload til Riidr Self Publish. Ovenstående gælder alle originale værker eller andet uploadet materiale, der nyder ophavsretlig såvel som anden lovmæssig beskyttelse.
Riidr er ikke ansvarlig for en brugers eventuelle krænkelser af tredjemands rettigheder. Erfarer du at dine rettigheder er blevet krænket bedes du kontakte os på support@riidr.com, så vi straks kan få fjernet det/de materialer, som tilhører dig.

5. Kommission ved brug af tjeneste

Riidr opkræver ikke transaktionsgebyr for tjenesten. Ønsker du derfor at udgive dine indhold gratis vil sådanne transaktioner ikke kost dig noget.

Riidr tager kommission på 25% af hvert enkelt salg der sker gennem tjenesten, før moms. Det vil sige sælges et værk for 100 kr. på tjenesten inklusiv moms, vil skat tage sig af 20 kr. Riidrs kommission er 20 kr. udregnet på følgende måde (100/1,25)*25%. Din andel vil være 60 kr.


Kommissionen bruges bl.a. til dækning af Riidrs udgifter til drift og vedligeholdelse som administrator af tjenesten samt til support. Herunder til løbende kvalitetstjek af uploadet materiale.

5. Afregning

Riidr vil kvartalsvis udbetale den fortjeneste som brugere måtte have generet fra deres salg på tjenesten. Udbetalingen vil indeholde fortjeneste for alt salg i perioden indtil 21 dage før udbetalingsdatoen. Riidr vil ved udbetalingen allerede have fratrukket vores kommission.

6. Kvalitet af indhold

Riidr forbeholder sig retten til at afvise materiale, som ikke lever op til den kvalitet, som brugere af Riidr med rette kan forvente. Herudover forbeholdes retten til at afvise materiale, der ikke møder Riidrs værdigrundlag og derfor kan virke stødende. Endelig forbeholdes retten til at afvise materiale, som måtte indeholde ulovlige oplysninger eller som er i strid med lovgivningen i øvrigt.

7. Persondata i forbindelse med brugerprofil

Det er nødvendigt at oprette en brugerprofil, for at foretage salg hos Riidr Self Publish.
Når du opretter en brugerprofil, kan du frivilligt registrere en række oplysninger om dig selv. Nogle af disse oplysninger er obligatoriske i forbindelse med en brugerprofil. De påkrævede oplysninger er dit navn, navnet og adresse på rettighedshaveren til værket, forlags- eller firma navn og endelig din e-mail-adresse. Vi bruger din e-mail-adresse til at identificere din brugerprofil.
Herudover registrerer vi, om du har accepteret vores brugsbetingelser.
Vi lagrer de obligatoriske oplysninger i en periode på 5 år fra dit seneste login.

8. Dataansvarlig

Riidr ApS er dataansvarlig i forhold til de meta data, som registreres i forbindelse med salg på Riidr Self Publish og de data, som registreres i forbindelse med en brugerprofil på Riidr Self Publish samt registrering af cookies og IP-adresse.
For øvrigt indhold, som du lægger på Riidr Self Publish, er du selv dataansvarlig.

9. Ændringer af brugsbetingelser for Riidr Self Publish

Riidr forbeholder sig retten til at ændre og udvide disse betingelser for brug, herunder på sigt løbende at tage betaling for fortsat brug af tjenesten.
Du er som bruger og/eller handlende på Riidr Self Publish til enhver tid underlagt Riidr Self Publishs gældende betingelser for behandling af personoplysninger. Betingelserne kan ændres uden varsel. Har du en brugerprofil hos Riidr, vil du blive orienteret om sådanne ændringer ved næste login på Riidr Self Publish.

10. Lovvalg og værneting

Disse brugsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af disse brugsbetingelser, skal afgøres ved Københavns Byret.